• ADRENALINOVÉ AKTIVITY

 • Obecně je tato oblast aktivit nejsložitější: Svým charakterem v sobě již zahrnuje bezpečnostní rizika a podléhá celé řadě omezení a podmínek i ze strany státní správy. Na základě našich bohatých zkušeností jsme připravili model adrenalinových aktivit, který poskytuje nevšední zážitky, eliminuje rizika na minimum a bezpečnostním požadavkům ze strany státních orgánů plně vyhovuje.

 • V současné době nabízíme šest disciplín:

 • Free Fall >
  Bungee Jumping a Bungee katapult >
  Potápění >
  Tandemové seskoky >
  Canyoning a vysokohorskou turistiku (ferratové cesty) >

 • Pokud případní účastníci nedosáhnou v den pořádání akce plnoletosti, je k účasti na všech disciplínách podmínkou písemný souhlas zákonného zástupce s prohlášení o zdravotním stavu účastníka. Přítomnost tohoto zástupce při akci není podmínkou ani překážkou.

 • Při zohlednění zdravotně bezpečnostních rizik jsou ze všech těchto disciplin vyloučeni účastníci v poúrazových či pooperačních stavech nebo účastníci trpící vážným onemocněním. Jedná se především o epilepsii, závažná srdeční a ledvinová onemocnění, zelený zákal, zvýšený tlak na oční pozadí, poruchy oběhového systému, deformace a jiné choroby páteře.

 • Vyloučeny jsou dále ženy a dívky ve všech stupních gravidity. • Je naprosto nepřípustné, aby účastníci byli při provádění disciplin pod vlivem drog nebo jiných omamných látek. • Stručně řečeno: Lidé si musí být vědomi svého zdravotního stavu a podle toho se chovat!

OD