• BUNGEE JUMPING A BUNGEE KATAPULT

  • Obě tyto disciplíny jsou již dobře známé a veřejnost s nimi má standardní sumu zkušeností, ale svým charakterem stále představují atraktivní adrenalinové akce.

  • Pro Bungee katapult je základní podmínkou vhodný mobilní jeřáb s pracovní výškou minimálně 35 metrů.

  • V případě Bungee Jumpingu nabízíme dvě varianty:

  • • První z nich využívá ke skokům mobilní jeřáb s pracovní výškou minimálně 40 metrů a disciplinu tak realizujeme na Vámi určené lokalitě, třeba jako součást Vaší vlastní akce. Tato varianta Bunjee jumpingu vyžaduje stejně jako Bungee katapult výběr lokality s následující specifikací: komunikace s odpovídající nosností pro příjezd jeřábu, prostor pro manipulaci s jeřábovým ramenem a prostor pro vybudování zázemí, kde se registrují a připravují účastníci.

  • • Ve druhé variantě se jedná o Bungee jumping ze stabilní základny - mostu. Realizujeme ji na lokalitě Hracholusky v plzeňském kraji a jedná se o železniční most přes kaňon přehradního jezera. Vzhledem k dlouholeté výborné znalosti místních podmínek lze tuto aktivitu vhodně doplnit o lanovku v délce 200 metrů s dojezdem na hladinu přehradního jezera, Kienovu houpačku do pevných lan (32 metrů), populární RapJump z mostního pilíře (39 metrů) nebo o další aktivity z našeho portfolia. Přístup vede cca. 1km po lesní cestě a to je třeba zohlednit při přípravě logistiky - použití dopravních prostředků vhodných do terénu nebo příjemná procházka lesem. V letních měsících je možné koupání v jezeře nebo výlet parníkem z 8 km vzdálené přehradní hráze. Plavbu je možno objednat pouze pro potřeby Vaší akce. I zde zajišťujeme kompletní catering a hygienické zázemí.

  • Omezení pro Bungee katapult a obě varianty Bungee jumpingu platí jako u všech adrenalinových aktivit: výše uvedené zdravotní handicapy a hmotnost účastníků 60 - 105 kg.

th_BB_01 BB2 BB03 BB04 BB05 BB06