• DOBÝVÁNÍ HRADU A BOJ O POKLAD

  • Tento typ akce je inspirován populární francouzskou televizní soutěží „Pevnost Boyard“, probíhá v prostorách vybraného hradního areálu a instruktoři jsou oblečeni v tématických kostýmech. Patří mezi náročnější kombinované akce typu OUTDOOR/INDOOR. Je vhodná pro všechny věkové kategorie a přímo obsahuje i „dětskou variantu“, samozřejmě s účastí rodičů. Jednotlivé disciplíny jsou v tomto případě přizpůsobeny aktuálnímu stáří účastníků a jsou doplněny i o ryze dětské soutěže (hádanky, hlavolamy, výtvarné činnosti, s důrazem na celkový image pohádkového nebo strašidelného prostředí apod.)

  • Svým charakterem je koncipována jako týmová soutěž v boji o „hradní poklad“. Jeho podobu si stejně jako v předchozím případě buď zvolíte sami, nebo Vám ji nabídneme my.Počet účastníků je omezen pouze výběrem konkrétní lokality a časovým plánem. Jednotlivé týmy plní úkoly na stanovišti v předem stanoveném časovém limitu a po jeho vypršení se přesunou na další stanoviště.

  • Smyslem hry je, aby všechny týmy prošly všechna stanoviště a měli dostatek času na splnění jednotlivých úkolů. Na základě úspěšnosti při plnění úkolů jsou týmy selektovány do semifinále a následně do finále.

  • Na základě dlouholetých zkušeností doporučujeme maximální počet členů jednoho týmu 10. V týmu lze akceptovat až 15 členů, ale vzhledem k časovému limitu má možnost plnit úkol na stanovišti jen část týmu. Stanovišť je obvykle 10 a jsou umístěna v exteriérech i interiérech hradu.

  • Vzhledem k specifickým vlastnostem interiérů a exteriérů, ve kterých akce probíhá (jedná se vesměs o historické památky) nabízíme v této kategorii model akce již vypracovaný se zohledněním všech těchto specifik. I v tomto modelu máte možnost volby jednotlivých disciplin nebo úpravy časové dispozice, ale průběh soutěže, lokace stanovišť a typ disciplín je předem daný.

  • Stravování účastníků je opět zajištěno v průběhu celého dne přímo v areálu hradu.
th_HR_01 HR2 HR03 HR04 HR05 HR06