• ADVENTURE DAY

 • Akce poskytuje opravdu nevšední a exkluzivní zážitek, neboť se odehrává v prostoru legendárních lomů Amerika a Mexiko poblíž hradu Karlštejn (oficiální názvy jsou Lom Východ a Trestanecký lom). Tato lokalita je svým charakterem velmi podobná americkým kaňonům a bývá často využívána filmovými štáby pro natáčení. V případě lomu Amerika se jedná o terénní zářez dlouhý 800 metrů, široký 140 metrů, s hloubkou až 70 metrů, na jehož dně je rozsáhlé jezero o délce 450 metrů. Závrtový lom Mexiko je ojedinělé těžební dílo o rozměrech 300 x 120 metrů dosahujících výšky stěn až 90 metrů, které jsou v celém prostoru kolmé a převislé. Část jeho dna pokrývá opět jezero navazující na systém zatopených štol. V jižní stěně se nachází symbolický hřbitov vytvořený plaketami se jmény speleologů, kteří zahynuli při své činnosti v domácích a zahraničních destinacích. Na západním okraji lomu je instalován památník obětí komunistického režimu, který zde internoval v padesátých letech tzv. "nepřátelské živly". Díky nelid ským podmínkám a velmi vysoké úmrtnosti - nebo spíše likvidaci - vězňů si lom vysloužil přezdívku "Český Mauthausen".

 • V lomech byly ukončeny těžební práce již v šedesátých letech minulého století, příroda zahladila téměř všechny stopy lidské činnosti a jejich prostředí je opravdu velmi romantické. Pro veřejnost jsou uzavřeny a platí sem přísný zákaz vstupu. Jsme jediný subjekt, který Vám legální návštěvu těchto lokalit umožní!

 • Svým sportovním charakterem je vhodná spíše pro fyzicky zdatnější střední věkové skupiny a vzhledem k potenciálnímu riziku úrazu nelze tuto akci nabídnout dětem.

 • Její průběh také omezuje počet na 80 účastníků v rámci jednoho dne a je prováděna (s vyjímkou paintballu) jako nesoutěžní! Toto omezení je dáno požadavky na vyšší míru bezpečnosti při realizaci všech disciplín.

 • V rámci této akce si účastníci odzkouší celou řadu velmi dobrodružných aktivit, které často zasahují do oblasti adrenalinových sportů: slaňování skalní stěnou z výšky 80metrů, návštěva veřejnosti nepřístupných jeskyní, plavba na člunu v zatopených štolách, lanovka v délce 200metrů s dojezdem do lomového jezera, lanový traverz ve výšce 35metrů nad hladinou lomového jezera, ferattový výstup stěnou do skalního okna, klasické horolezecké aktivity, speletování, potápění v lomovém jezeru, průzkum štol včetně průchodu zatopené chodby mezi lomy Amerika a Mexiko, koupání a plavbu po lomovém jezeře apod. Jako doplněk nabízíme k této akci paintball ve velmi atraktivních prostorách lomu. Portfolio disciplín je plně ve Vaší kompetenci a je omezeno pouze fyzickou kondicí, povětrnostními podmínkami a ročním obdobím.

 • Všechny disciplíny absolvují účastníci v malých skupinách, každý má možnost volby, zda disciplínu podstoupí a jsou dostupné všem účastníkům po celý den.

 • Vzhledem ke svému charakteru vyžaduje tato akce zvýšenou kázeň účastníků a není příliš vhodná pro excentrické osobnosti „kráčející vždy vlastní cestou“.

 • V případě zájmu zajistíme i vyhlídkové lety z nedalekého letiště Bubovice s trasou vedoucí nad touto lokalitou.

 • Vzhledem k složitější logistické situaci není možné se stravovat během akce mimo prostor lomu. Catering zde zajišťujeme v plné šíři dle Vašich dispozic včetně večerního grilování a posezení u ohně.
  Nedílnou součástí naší práce je v tomto případě i zajištění odpovídajícího hygienického zázemí (mobilní toalety).
th_OD_01 OD2 OD03 OD04 OD05 OD06